Dobrodošli na našu početnu stranicu!

Bell H Korporacija se primarno bavi prometom gasa, najvećim delom tečnim naftnim gasom (TNG ili LPG) i komprimovanim prirodnim gasom (metan ili CNG), već 10 godina i transportujemo ga železnicom, auto-transportom i brodovima, uglavnom sa područja bivših sovjetskih republika, preko Crnog mora, do Evrope i Severne Afrike. Trenutno imamo podružnice u 4 države a u 32 poslujemo kao nezavisna kompanija u dinamičnom razvitku.

Pored toga, naša kompanija ima ekskluzivno zastupništvo svetski priznatog, novog, Eco Diesel sistema, koji je standardizovan i u Evropi. Ova tehnologija, primenjena na dizel agregatima, je ekonomična, ekološka i koristi sve prednosti upotrebe gasa TNG i CNG.

mandela-motto