Šta je EcoDiesel System™

Šta je EcoDiesel System™?

EcoDiesel System je najbolje rešenje za postojeći vozni park u samo jednom koraku. Sa ovim rešenjem, naši klijenti dobijaju flotu ne samo ekološki čistijih vozila, nego i uštedu u gorivu i novcu a sve to bez investicionih troškova.

ecodiesel-rendszer

EcoDiesel Systemje revolucionarni, elektronski kontrolisan sistem, koji kroz mešanje TNG-a ili CNG-a i dizela značajno smanjuje operativne troškove svakog dizel motora i smanjuje emisiju štetnih gasova. Kompatibilan je i sa turbo i sa atmosferskim motorima.

Glavne komponente

 • ECU (Elektronska kontrolna jedinica): Inteligentna kontrolna jedinica koja registruje opterećenje motora pri različitim uslovima i spram toga ubrizgava potrebnu količinu TNG-a.
 • Rezervoar za TNG/CNG: Različite veličine u zavisnosti od potreba.
 • Venturi adapter: Izvlači TNG iz rezervoara, za razliku od starijih sistema.
 • Gasni reduktor: Smanjuje pritisak gasa i pretvara ga iz tečnog u gasovito stanje
 • TNG/CNG sistem za ubrizgavanje: Kontroliše dotok TNG-a u usisnu granu motora.

How Does The EcoDiesel System™   Work?

Propane (LPG) or Natural Gas (CNG) is injected into the air intake system through the gas reductor and venturi adapter, at a predetermined engine and vehicle specific rate programmed into our microprocessor (ECU).

The ECU (Electronic Control Unit) based on the rates from the vehicle load sensors and the engine sensors injects LPG/CNG the most optimally way through the air intake system to the engine always according to the current status.

truck3

Oblasti primene

Teretni saobraćaj

 • Tegljači
 • Kamioni sa prikolicom
 • Autobusi
 • Željeznica

Industrija

tractor

 • Poljoprivredne mašine
 • Mašine u rudnicima
 • Svi tipovi radnih mašina

Odlike EcoDiesel Sistema

Pouzdanost

 • Sistem radi paralelno sa postojećim dizel sistemom (radi kao sekundarni sistem bez zahvata na motoru)
 • Sistem prati i usvaja sve parametre originalnog sistema (motorna kočnica, tempomat itd.)
 • Jednostavan je – minimum mogućnosti za grešku
 • Pouzdan – dobro poznata tehnologija se razvija već 40 godina
 • Otporan je na udarce, vibracije i vodu

Sigurnost

 • Elektronska kontrolna jedinica konstantno nadzire rad sistema i isključiće ga i obavestiti vozača ukoliko registruje bilo kakvu grešku. U tom slučaju, vozač može da nastavi put vozeći samo na dizel.
 • Takodje, sistem je dobio E7 EU certifikat i za TNG i za CNG.
 • Vozilo koje koristi TNG ili CNG je bezbedno isto koliko i vozilo na dizel ili benzin. Najjači deo na takvom vozilu je upravo rezervoar za gas. Rezervoar je napravljen od čelika i ugljeničnih vlakana i predvidjen je da izdrži višestruko veći pritisak gasa od radnog pritiska. Sigurnosni ventili obezbedjuju da, u slučaju požara, gas bude ispušten u atmosferu.

Koristi od EcoDiesel Sistema  – faktori uštede

Odlike EcoDiesel Sistema

 • Kalorična vrednost TNG-a je za oko 30% veća od dizela.
 • Cena TNG-a je 40% – 50% manja od dizela. Na osnovu zakona donetih u EU, gornja granica akcize za TNG je garantovana za 10 godina.
 • Emisija štetnih materija se smanjuje 50% – 75% (CO, CO2, NOX)

Koristi od EcoDiesel Sistema – faktori uštede

rendszer-elonyei

 • Snaga i obrtni moment motora se povećavaju 10% – 20%

 • Stepen iskorišćenja goriva i efikasnosti sagorevanja se povećava za 20%

 • Potrošnja goriva značajno opada

 • Smanjuje gubitak viskoziteta motornog ulja kao i pojavu nesagorelih ostataka u njemu i samim tim povećava period servisnog intervala

 • Smanjuje pojavu štetnih ostataka sagorevanja u cilindru

 • Povećava radni vek motora i izduvnog sistema

 • Zahvaljujući EcoDiesel Sistemu, troškovi rada motora sa dodatkom TNG-a su značajno manji

 • TNG prelazi u tečno stanje na malom pritisku (6 bara) pa može biti smešten na malom prostoru. Zahvaljujući tome, domet vozila se povećava za oko 30%

 • Termodinamička efikasnost se uvećava – povećava se iskorišćenost goriva:  Dizel motori mogu da iskoriste oko 75% goriva. U poredjenju sa ovim se stopa iskorišćenja goriva, uz pomoc EcoDiesel Sistema i dodatog TNG-a, povećava na 95% pa i više.

(Magyar)

Felhasználási feltételek

Ha Ön e weboldalt meglátogatja, elfogadja az alábbi feltételeket: A weboldalon fellelhető minden (szöveges, fotós és letölthető) tartalom a Bell Home Spa Kft. szellemi tulajdona. Tilos a weboldal tartalmának bármely részét, bármilyen módon lemásolni, utánozni, vagy közzétenni, a tulajdonosának írásbeli jóváhagyása és beleegyezése nélkül. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Bell Home Spa Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A felhasználási feltételeink nem ismerete nem mentesít azok hatálya alól, ha Ön ezt az weboldalt nézi, akkor Önre a felhasználási feltételek érvényesek.